De nieuwe omgevingswet en de rol van de gemeente

Regio:
gemeente Stadskanaal
Opleiding:
HBO Rechten en Vastgoed en Makelaardij
Opdrachtgever:
gemeente Stadskanaal
Jaar:
2019

In 2022 zal de Omgevingswet in werking treden. Met deze wet wil de overheid de wet- en regelgeving voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en een groot aantal wetten en regels samenvoegen. In de nieuwe wet is een actieve rol weggelegd voor burgers. De studenten hebben verschillende vragen vanuit de gemeente over deze nieuwe wet onderzocht. Bijvoorbeeld hoe de implementatie van de Omgevingswet kan bijdragen aan de stimulering van participatie van de bewoners van Musselkanaal.

Ook is onderzoek gedaan naar de dorpsvisie in Musselkanaal. De huidige dorpsvisie is opgesteld voor de periode 2011-2020. Voor de periode na 2020 moet er een nieuwe dorpsvisie opgesteld worden voor het dorp. Hoe kan dit onder het regiem van de nieuwe Omgevingswet? Met de komst van de wet wil de gemeente Stadskanaal dereguleren. Hiervoor wilde zij meer weten over welke (on)mogelijkheden zij hierbij tegen komen en tegen welke onderdelen van de huidige en nieuwe regelgeving ondernemers aanlopen bij het doen van een vergunningsaanvraag.