Boerenschuren op het platteland

Regio:
provincie Groningen en de gemeente Oldambt
Opleiding:
Facility Management en Vastgoed & Makelaardij
Opdrachtgever:
provincie Groningen
Jaar:
2020

Om het platteland karakteristiek te houden is het belangrijk dat de boerenbedrijven met hun schuren en stallen in het landschap (blijven) passen. Oude schuren die worden verbouwd, maar zeker ook nieuwe schuren die worden gebouwd vragen daarom aandacht. De provincie Groningen hecht veel waarde aan een platteland waar boeren de kost kunnen verdienen maar die tegelijkertijd zijn karakteristieke schoonheid behoudt. Daarom wilde zij meer weten over het proces om te komen tot nieuw- en verbouw van schuren en stallen op het Groninger platteland en hoe de boeren tot hun besluiten daar over kwamen.


Om deze vraag te beantwoorden hebben studenten onderzocht welke rol de provincie in dit proces kan spelen en hoe zij invloed kan uitoefenen bij de keuzes die gemaakt worden bij het (ver)bouwen van agrarische stallen. Daarnaast is er onderzocht hoe de provincie ervoor kan zorgen dat het ruimtelijk beleid in een vroeg stadium bekend is en dus kan worden meegenomen in het keuzeproces van de agrariër om een schuur te (ver)bouwen. Ook hebben de studenten gesprekken gehad met de agrariërs om te horen hoe volgens hen de karakteristieke waarde van hun schuren en stallen op het platteland tot en met 2035 behouden en gestimuleerd kan worden.