Online symposium Onderzoeksresultaten Kenniscentrum NoorderRuimte


Op donderdag 10 juni vindt het online symposium van Kenniscentrum NoorderRuimte plaats. Tijdens dit symposium laten wij vanuit de Hanzehogeschool graag zien welke nieuwe kennis de afgelopen periode is opgedaan en welke resultaten behaald zijn. Ook vanuit onze IWP hebben studenten onderzoek gedaan onder het thema ´Leefbaarheid´. Zo hebben studenten zich onder andere gericht op het Ommelander Ziekenhuis Groningen en het centrum van Scheemda. Daarnaast werd onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de Pieter Smitbrug op de leefomgeving in en om Blauwestad en Winschoten. Wederom werd ook dit semester onderzoek gedaan naar GO! Noord-Nederland, en naar de benaderbaarheid van een dorpsondersteuner in tijden van corona.

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.